Om construera

Din byggentrepenör i Stockholm

Välkommen till Construera

Vi garanterar bäst kvalitet och hög effektivitet. Construera är ett personligt och engagerat byggföretag med hög kompetens. Som byggentreprenör får vi vara delaktiga i att utveckla samhället och bygga en bättre framtid för våra medmänniskor, ett ansvar vi axlar med stor stolthet.

Våra arbetsområden

Vi arbetar både med ramavtal gentemot den offentliga sektorn och mot den privata fastighetssektorn inom Stockholmsregionen. Med lång erfarenhet och bred kompetens utför vi arbeten inom byggentreprenad, byggservice, renovering, om- och tillbyggnationer, vattenskador, fukt och mögelskador, radon och asbestsanering, bostadsanpassningar samt ROT-arbeten.

Oavsett om ditt byggprojekt är av större eller mindre omfattning kan du känna dig trygg med att vi levererar en smidig byggproduktion av högsta kvalitet inom utsatt tid.

Construera har ramavtal med exempelvis, Lidingö stad, Salems kommun, Micasa, Fastighetskontoret, Idrottsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Kyrkogårdsförvaltningen och Utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad samt även, Vallentuna och Södertälje Kommun.

Ett certifierat byggföretag

Construera Sverige är sedan 2010 certifierat enligt BF9K (Byggbranschens certifiering av kvalitet, miljö och arbetsmiljö) som nu är omgjort och heter BKMA och genomgår revision från extern part årligen.

Vi är rätt byggentreprenör för ditt uppdrag

Vårt mål är att alltid leverera till 100% på varje enskilt uppdrag vi åtar oss. Med Construera som byggentreprenör kan du som beställare lita på att du har hittat rätt partner för uppdraget. Ett nära samarbete och en tydlig kommunikation med dig som kund samt ett sammansvetsat, kompetent och engagerat arbetsteam garanterar att du får en smidig och kvalitativ byggentreprenad.

Våra värderingar

På Construera behandlar vi alla människor lika, med värdighet och respekt. Oavsett, kön, ålder, etnicitet, trosuppfattning eller sexuell läggning bemöter vi dig på ett trevligt och professionellt sätt. Ärlighet, integritet, pålitlighet, engagemang och ömsesidig respekt är kärnvärden som genomsyrar hela vår verksamhet.

Ett företag du kan lita på

Välkommen till Construera för en smidigare byggentreprenad. Det är viktigt att du som beställare kan lita på din byggentreprenör. Construera är ett seriöst och ansvarstagande byggföretag. Vi värderar våra samarbetspartners. Precis som de borgar för att arbeta i Construeras anda borgar vi för att behandla alla medarbetare på ett respektfullt och professionellt sätt. Vi betalar våra underleverantörer i tid och ser till att produktionen flyter på.

Vi är med i Stockholms Byggmästareförening och har självklart kollektivavtal och erforderliga trygghetsförsäkringar samt god ekonomi.

Kontakta oss för mer info

Våra kunder och partners

Kontakta oss på Construera

Postadress:

Construera Sverige AB

Box 548

146 33 Tullinge

Leverans- & Besöksadress:

Construera Sverige AB

Mekanikervägen 13

146 33 Tullinge

Telefon Växel: 08-449 92 00 | E-post: info@construera.se

Kontakta oss